Pabučiuoti kalną

Jolanta Sungailienė, autorė           www.angluabc.lt                                                           

Virš Vilniaus tvyrojo smogas. Pro tirštus dangų aptraukusius debesis bandė prasibrauti saulės spinduliai. Jie tiesiog norėjo atlikti savo darbą – nušviesti ir sušildyti paniurusį miestą, įpūsti vilties pirmyn atgal zujantiems žmonėms.
Sėdėdama jaukioje gėlėmis apsuptoje lauko kavinėje Dangė mėgavosi kapučino puodeliu, stebėjo aplinką ir apie nieką negalvojo. Užsimerkė. Prieš akis ryškiame žydro dangaus fone iškilo saulės nutviekstas sniego kepure pasipuošęs didingas kalnas. Kalnas buvo kitoks, alsavo mistika… Kalnai Dangei nebuvo naujiena. Ji jau buvo pažinusi Alpes, Fjordus, Kaukazo kalnus, Amerikos stalkalnius ir įkvėpusi Arizonos Grand Kanjono magijos. Tačiau vaizduotėje iškilęs nuostabus gamtos kūrinys buvo kitoks. Moteris iškart pajuto ryšį su kalnu ir tiesiog akimirksniu atsidūrė jo glėbyje.
=>
Sugrįžusi iš meditacinės būsenos į dabartį, Dangė pažvelgė priešais save. Prieš akis kitoje gatvės pusėje išryškėjo pastato gimimo metai – 1888-ieji. Pastatas alsavo senove, gražūs architektūriniai sprendimai jį darė panašų į dvarą. Klasicizmas. Šiame patraukliame šimtametyje pirmame aukšte buvo įsikūręs knygynas, antrajame – valdiška įstaiga. Trečias aukštas skirtas gyventojams. Pagalvojo, kad norėtų gyventi tokiame name miesto centre. 

Mintys sugrąžino prie ką tik ją aplankiusio vaizdinio. Koks tai galėtų būti kalnas? Kodėl ji iškart su juo pajuto ryšį? Neabejojo – toks kalnas yra ir ji būtinai jį aplankys. Ta mistika sklindanti nuo kalno buvo tokia traukianti. Staiga aplankė mintis, jog tai šventas kalnas. Grįžusi būtinai paieškos šventųjų kalnų nuotraukų internete. Neabejojo, tą gamtos stebuklą, kurį matė savo vizijoje, ras ir būtinai aplankys. Jis atskleis jai kažkokią paslaptį…
Pažvelgė į laikrodį. Pats laikas skubėti į paskaitą. Žingeidi moteris studijavo psichologiją. Gyvenimo pažinimas davė daug gilesnių žinių, nei teorija paskaitų metu. Tačiau moteris buvo nieko prieš mokytis iš abiejų šaltinių – vienas gana sausas – teorijos pažinimas, kitas – praktinis gyvenimo situacijų pažinimas. Šalia psichologijos mokslų, Dangę domino filosofija, istorija, religijotyra. Anglų kalbą ir literatūrą bei ekonomiką Dangė jau buvo išstudijavusi ir suspėjo padirbėti abiejose srityse. Dėstė kalbą mokykloje, o vėliau dirbo marketingo vadove vienoje bendrovėje. Dabar, sutikdama daugybę žmonių net nesąmoningai juos konsultuodavo dalindamasi savo žiniomis, įžvalgomis ir patirtimi. Ji suprato, – norint dirbti psichoterapeute įvairiose įstaigose, reikia turėti diplomą, todėl trečią kartą peržengė aukštosios mokyklos slenkstį. Pastarųjų metų patirtis rodė, kad vien tik psichologijos žinių norint padėti žmonėms šiais laikais neužtenka. Į jos gyvenimą žaibo greitumu įsiliejo dvasingumas, kuris tapo neatsiejamu kasdienos palydovu.

Ieškant atsakymų, teko nemažai skaityti, domėtis iki šiol mažai ištirtomis sritimis. Ieškodama kelio į save, Dangė atrado dvasingumą. Nors Tibete nebuvo apsilankiusi, Dalai Lamos palaiminimą gavo susitikimo su juo metu. Kaip dažniausiai atsitinka, savęs paieškos ir asmenybės tobulėjimas Dangės gyvenime prasidėjo po stipraus spyrio į sėdimąją. Kad užteks miegoti jai pranešė skaudūs išgyvenimai santykių su vyru metu. „Žadintuvas“ suveikė negailestingai. Prasidėjo kelionė į save…

„Ir vis dėlto koks didis Kūrėjas žmonių rankomis kuriantis šedevrus,“ – aikimis Dangė glostė įstabaus pastato dekoracijas.

 

Comments are closed.